Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

Divadelná sezóna 2016/2017

 

Znamenie odlišnosti

 

 

Dramaturgia Bábkového divadla na Rázcestí dlhoročne prináša témy, ktoré bývajú tabuizované, spoločnosťou chcene či nechcene prehliadané alebo zabudnuté. Témy, ktoré sa dotýkajú rôznorodých viditeľných i neviditeľných problémov v našom živote. Umelecký program divadla pre deti, pre dospelých a mladých ľudí v nasledujúcej divadelnej sezóne pokračuje v nadčasovej téme zviditeľniť neviditeľné aktuálne obsahy, bolesti a radosti života. A to všetko v rámci obhajoby umeleckých a divadelných metód, ktorými sa BDNR vyjadruje.  

Radi by sme nadviazali na myšlienky minuloročného projektu STOP EXTRÉMIZMU! a všimli si javy intolerancie a necitlivosti vo vzťahoch. Upozornili na modely myslenia a správania, ktoré v nás podporujú schematizmus a povrchnosť, a ktoré bežne využívame v komunikácii. Na tieto témy sme sa sústredili v oblasti tvorby pre deti a tiež pre mladých ľudí a dospelých.

V rámci divadelnej tvorby sa súčasne chceme venovať vzniku textov autorských, ktoré sa rodia  v rámci kolektívnej metódy tvorby, a súčasne chceme ponúknuť publiku dielo renomovaných autorov a tvorcov, bez zveličenia, uznávaných svetových dramatikov, ktorí doteraz neboli uvedení v bábkovom divadle.

 

 

 

PREMIÉRY PRE DETI

 

 

FAMILIÁRIUM

Nová forma divadla/nedivadla pre deti a dospelých všetkých vekových kategórií. Nová forma inteligentnej tvorivej zábavy pre celú rodinu!

Familiárium je interaktívna, divadelná forma podporujúca kreativitu a fantáziu s využitím scény, rekvizít a nahraného textu rozprávky, ktorý si deti alebo rodičia navzájom predvádzajú. Počas hodiny strávenej v našom Familiáriu sa stretnú s klasickým rozprávkovým príbehom, s modernou a abstraktnou rozprávkou a na záver si môžu vybrať a zahrať vlastnú tému. Nahovorené texty sú vtipnými kolážami, podľa ktorých účinkujúci predvádzajú svoju verziu príbehu. Zámerom tejto formy je posilniť komunikačné zručnosti a vzťahy medzi rodinou, vrstovníkmi a vrstovníčkami, a súčasne využiť vplyv umenia na tvorivú zábavu.

Pre všetkých od 3 do 99 rokov.

Réžia: Iva Š.
Premiéra: 16. september v šapite a pred šapitom v parku pod Pamätníkom SNP, v rámci festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2016
Podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia a Mestom BB.
ZREALIZOVANÉ

 


ROZPRÁVKOVÁ GEOGRAFIA

Divadelno-edukačný cyklus pre deti od 3 rokov.  Ide o príbehy rozprávok z celého sveta. Rozprávková geografia prinesie v danej sezóne tri rozprávky, ktoré deťom a publiku predstavujú inú, odlišnú kultúru, a predsa v niečom podobnú s našou kultúrou. Rozprávky iných kultúr prinášame ako model komunikácie s malými i dospelými divákmi o vzájomných odlišnostiach medzi ľuďmi, a súčasne ako model hľadania spoločných prienikov medzi národmi/etnikami.  V rámci daného cyklu uvedieme rozprávku: INDIÁNSKU, AFRICKÚ, ŽIDOVSKÚ.

Realizácia projektu: tvorivé tímy pod režijným vedením Mariána Pecka, Moniky Tatarkovej a hosťujúci tím.

 

V RÁMCI PROJEKTU SA ZREALIZOVALO:
INDIÁNSKE ROZRPÁVKY
Príbehy rôznych indiánskych kmeňov - Uväznené Slnko, Náčelník Živá voda – v indiánsko-slovenskom rozprávkovom típí.
Pre deti od 3 rokov.
Réžia: Monika Tatarková
Premiéra: 7. január 2017

Podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

 

AFRICKÉ ROZPRÁVKY

Čarovný svet múdreho Baobabu a pojašenej Jablone v slovensko-africkom rozprávkovom putovaní za priateľstvom.
Pre deti od 3 rokov.
Réžia: Zuzana Strnátová a. h., Paula Belická a. h. (študentky Katedry bábkarskej tvorby na VŠMU v Bratislave)
Premiéra: 21. máj 2017
Podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

 

ŽIDOVSKÉ ROZPRÁVKY
Hlupáci z Chelmu a Príbehy pre deti autora I. B. Singera, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. Rabín bez hlavy autora Menachema Kipnisa. 
Pre deti od 4 rokov.
Réžia: Marián Pecko
Premiéra: 11. jún 2017
Podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

 

 

PREMIÉRY PRE DOSPELÝCH

 

 

PODIVUHODNÝ PRÍPAD SO PSOM

Mark Haddon, Simon Stephens

Súčasná britská hra napojená na najaktuálnejšie trendy európskej drámy. Prvýkrát uvedená v bábkovom divadle. Autorom predlohy je známy britský spisovateľ Marek Haddon, ktorý napísal rovnomenný román. Jeho dramatizácie sa zhostil významný dramatik Simon Stephens, člen Royal Court Theatre v Londýne. Hra získala ocenenia na mnohých európskych javiskách. Hlavným hrdinom príbehu je 15. ročný Christopher, autista trpiaci Aspergerovým syndrómom. Jeho odlišnosť prináša rôzne prekážky pre neho samotného ako aj pre jeho rodičov. Príbeh je napísaný ako detektívka,  pretože Christopher pátra po tom, kto zabil psa v záhrade ich susedy. A pri pátraní nechcene odhaľuje tajomstvá svojej vlastnej rodiny.  Hra je zaujímavou metaforou o súčasnej spoločnosti, ktorá nenormálne veci vyhlasuje za normálne a normálne vníma ako nenormálne... Zároveň je dojímavým príbehom o samote, prekonávaní strachu z ľudí, o hľadaní dôvery v súčasnom svete.

Réžia: Marián Pecko
Predpokladaná premiéra: október/november 2016
NEZREALIZOVANÉ. PROJEKT NEZÍSKAL FINANČNÚ PODPORU Z FONDU NA PODPORU UMENIA.

 

 

BABIČKA (kontemplácia o starnutí)

Inscenácia vzniká v spolupráci so Štúdiom T.W.I.G.A. Pokračuje v línií ženskej skúsenosti z rodovo citlivého hľadiska, ktorej sa uvedené štúdio tematicky venuje. Ide o intertextuálnu konfrontáciou klasických i neklasických textov venovaných ženám, starým mamám a babičkám, napr. Babička Boženy Nemcovej, Happyendy Jaroslavy Blažkovej, Vyhoštěná smrt Jiřiny Šiklovej a pod.,  s autentickými skúsenosťami senioriek, zdravotných sestier či opatrovateliek, bezprostredných svedkýň procesov starnutia. Nepopulárna téma o mýtoch mladosti, staroby a smrti, o babičkách a ich realite, spracovaná synkretickým prístupom súčasného divadla. Realizácia formou kolektívneho výskumu.
Premiéra: 6. apríl 2017
Réžia: Iva Š. 
Podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

ZREALIZOVANÉ POD NÁZVOM BABIE LETO.

 

 

PARADIVADELNÉ PROJEKTY

 

 

BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2016

Začiatok sezóny 2016/2017 bude patriť jubilejnému 20. ročníku festivalu Bábkarská Bystrica.
Novinkou je regionálny impulz, ktorý po prvýkrát v histórii prenesie festival z Banskej Bystrice do celého banskobystrického regiónu. 5 predstavení medzinárodného festivalu sa odohrá v mestách a dedinkách BBSK. Myšlienka cesty/cestovania iniciovala aj súčasný názov festivalu:
Bábkarská Bystrica Tour 2016.  Zámerom je priniesť kvalitné a nekomerčné produkcie do miest, v ktorých líšky dávajú dobrú noc.

Hlavný program, počas ktorého sa verejnosti v Banskej Bystrice a v regióne BBSK predstaví zhruba 25 súborov z celého sveta, začína 30. septembra a potrvá do 4. októbra 2016.  Počas festivalu sa budú konať dva tematické workshopy, konferencia na tému Umenie na periférií atď.

ZREALIZOVANÉ. BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR 2016 SA KONALA OD 30. SEPTEMBERA DO 4. OKTÓBRA 2016.
*Festival získal viaceré významné zahraničné a domáce ocenenia:
Laureat EFFE, ocenenie pre 26 najpozoruhodnejších umeleckých festivalov v Európe spomedzi 715 držiteľov značky kvality EFFE.

DOSKY 2017, špeciálna cena Asociácie divadelných kritikov za výnimočný počin festivalu.

 

 

ŽIVÁ ŽENSKÁ KNIŽNICA

Projekt podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom projektu je sprítomniť prelomové knihy z oblasti ženskej tvorby. Knihy významných autoriek, držiteliek Nobelovej ceny, ktoré vydali svedectvo a pomenovali mnohé udalosti a témy v našich životoch, knihy, ktoré svojho času priniesli zlom alebo otvorili priestory pre nové myslenie. A takým knihám sa budeme venovať v tomto projekte, v spolupráci s pozvanými hosťami a hostkami.  Živá ženská knižnica je putovný a mobilný projekt.
 

V RÁMCI PROJEKTU SA ZREALIZOVALO:
PRVÉ STRETNUTIE
Živé ženské noviny: o ženách z aktuálnej tlače očami T.W.I.G.Y.
PRÍBEH LÁSKY STOROČIA (inscenované čítanie)
Märta Tikkanen

Diskusia s lektorkou na témy rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a Istanbulského dohovoru.
Prvé uvedenie: 29. november 2016
Réžia: Iva Š.

 

DRUHÉ STRETNUTIE
Živé ženské noviny: o ženách z aktuálnej tlače očami T.W.I.G.Y.
TRI GUINEY (inscenované čítanie)
Virginia Woolf

Diskusia so spisovateľkou a prekladateľkou, hostkou Janou Juráňovou o súvislostiach medzi tradičným postavením žien, násilím a fašizmom.
Prvé uvedenie: 30. november 2016
Réžia: Iva Š.