Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

Divadelná sezóna 2018/2019

 

V znamení snov

 

 

Rok 2018 je výročím vzniku Československej republiky. „Osmičky“ sa výrazne odrazili pri príprave divadelnej sezóny. Odkaz tohto výročia, ktoré je kľúčovým pre naše národy, si pripomenieme umelecky a zafarbením sezóny do česko-slovenských vzťahov.

 

Prvým krokom s týmto zámerom bol medzinárodný festival Bábkarská Bystrica TOUR 2018, na ktorý sme pozvali päť českých súborov na hosťovanie: Divadlo Loutek Ostrava, Cirk La Putyka Praha, V. Marčík, Drahotěšice, Waxwing company Praha, Continuo Malovice. Divadelný Festník festivalu vychádzal v česko-slovenskej redakcii, členkami redakčnej rady boli študentky  DAMU Praha a VŠMU Bratislava (Katedry divadelných štúdií) pod vedením redaktorky A. Vondrákovej z časopisu Loutkář.

 

V spolupráci s Divadelným ústavom BDNR a festival pripravili publikáciu Bábky na česko-slovenskej medzi (1918 – 2018). Kniha sa venuje témam česko-slovenskej spolupráce v oblasti bábkového divadla, tvorcom a tvorkyniam, výnimočným inscenáciám, analyzuje minulosť, súčasnosť bábkového česko-slovenského divadla.

 

Festival BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR 2018 sa konal od 5. do 9. októbra 2018.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

ZREALIZOVANÉ. 

 

V línii formovania česko-slovenských vzťahov pokračujeme počas celej sezóny. Oslovili sme na hosťovanie slovenských kolegov, ktorí skončili umelecké vzdelávanie v Česku a začínajú pôsobiť v profesionálnych divadlách.

 

Okrem tvorby nových inscenácií pre deti a pre dospelých, pripravujeme rôznorodé paradivadelné projekty, v ktorých by sme radi/rady pokračovali v otváraní zaujímavých súčasných tém a pozývali osobnosti občianskeho i politického života na diskusiu.

 

 

PREMIÉRY PRE DOSPELÝCH

 

 

MOTÝĽ NA ANTÉNE 

Václav Havel

K stým narodeninám Československa prinášame hru českého dramatika, politika, významnej osobnosti československého disentu, prvého prezidenta demokratického Československa – Václava Havla. Ide o prvé uvedenie hry na Slovensku.                                  

Hra Motýľ na anténe je tragikomickou jednoaktovkou o aktivite a pasivite ľudí, o rozpore medzi realitou a ideálom, tragédikomédiou o čine a nečine nás samých. Prekvapivé paralely medzi realitou 60. rokov a súčasnosťou, zdá sa, nie sú až také prekvapivé...
Réžia: Soňa Ferancová (Po prvýkrát sa v BDNR predstaví Soňa Ferancová, významná predstaviteľka strednej generácie slovenských režisérok. Jej inscenácie boli niekoľkokrát v rôznych kategóriách nominované na slovenské divadelné ocenenie sezóny DOSKY).

Premiéra: 26. október 2018

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ZREALIZOVANÉ

 

 

AMÁLIA DÝCHA ZHLBOKA
Alina Nelega

Druhý titul sa v príbehu jednej ženy dotýka totalitného systému, hovorí o skúsenostiach s komunistickou mocou ovládajúcej životy bežných ľudí. Ide o spoločnú skúsenosť obyvateľov v krajinách východného bloku. Rumunská autorka a režisérka Alina Nelega patrí k popredným rumunským dramatičkám, režisérkam. Jej hry boli preložené do mnohých jazykov a hrali sa na mnohých európskych scénach. Po prvýkrát uvedené v profesionálnom divadle na Slovensku.

Premiéra: 15. december 2018

Réžia: Marián Pecko
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ZREALIZOVANÉ

 

 

PREMIÉRY PRE DETI

 

 

ROZPRÁVKA 

V snovej sezóne pripravujeme rozprávku z českej proveniencie ako spomienku na dobu vzájomnej česko-slovenskej tvorivej inšpirácie. Vo výbere sú tituly ikonických českých autorov tvoriacich pre deti: Josef Čapek, František Hrubín a i. Nechajte sa prekvapiť. Pre deti od 4 rokov.

Po prvýkrát v BDNR privítame čerstvého absolventa réžie z JAMU Brno, režiséra Miroslava Lukačoviča so svojím česko-slovenským tímom.

Autor: František Hrubín
Réžia: Miroslav Lukačovič
Premiéra: 21. apríl 2019

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

ZREALIZOVANÉ POD NÁZVOM AKO SA CHYTÁ RADOSŤ.

 

 

ZAMATOVÝ ZAJAČIK

Margery Wiliams

Mobilné predstavenie pre deti od 4 rokov.
Pri príležitosti životného jubilea Márie Šamajovej. Vďaka cyklu Zahrajte sa s rozprávkami, v ktorých účinkovala (r. 2004 – 2010, sólo hry s tvorivými dielňami), BDNR uviedlo do života dnes veľmi úspešné a divácky žiadané mobilné predstavenia pre deti.

Titul patrí ku klenotom americkej literatúry pre deti. S veľkým úspechom sa uvádza v bábkových i činoherných divadlách pre deti v USA a v iných krajinách. Bol veľakrát zdramatizovaný, sfilmovaný. Na Slovensku bude uvedený po prvýkrát.

Réžia: Iva Š.

Premiéra: 2. jún 2019

ZREALIZOVANÉ
 

 

PARADIVADELNÉ AKTIVITY

 

 

Projekt Demokratická živá knižnica pre školy.

V spolupráci s Centrom komunitného organizovania v Banskej Bystrici.
 

CKO počas minulého roka nadviazalo spoluprácu so strednými školami, kde prezentuje rôzne formy a obsahy týkajúce sa demokratického a kritického myslenia.

Do programu sa zapájame dvomi scénickými čítaniami, ktoré sme pripravili v r. 2016: 

V. Woolf: Tri guiney, M. Tikkanen: Príbeh lásky storočia.                                                                        

 

Obidve čítania sú zamerané na prevenciu proti násiliu páchanému na ženách, poukazujú na zhubnosť totality, vojny a fašizmu. Po uvedení scénického čítania nasleduje diskusia so študentami/študentkami.

 

V divadelnej sezóne 2018/2019 pripravujeme dve inscenované čítania, venujúce sa rôznym otázkam ľudskej identity.
 

 

PAPUŠA

A. Kuzńiak

Autentický príbeh rómskej poetky Bronislavy Wajs.

Scenár, réžia: Monika Tatarková

Prvé uvedenie projektu: 19. október na Základnej škole Slobodného slovenského vysielača v BB.

ZREALIZOVANÉ

 

 

ASPEKT A INÉ, LESBY – BY

Dotýkajúce sa normatívu heterosexuality v spoločnosti.

Scenár, réžia: Iva Š.

Prvé uvedenie: 19. marec Stredná odborná škola informačných technológií v BB.

Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.

ZREALIZOVANÉ pod názvom TAK ČI INAK, LÁSKA.

 

 

THE EUROPEAN BALCONY PROJECT, 10. 11. 2018

Pri príležitosti volieb 100. výročia skončenia druhej svetovej vojny, vyhlasuje európska platforma European democracy lab občiansko-politický projekt The European Balcony Project.

Dňa 10.11. sa o 16.00 bude z balkónov a iných verejných pódií naprieč Európu čítať verejný manifest Proclaiming the European Republic. Projekt pod heslom „Jednota v rozmanitosti“ apeluje na potrebu občiansky-zjednotenej Európy bez štátov a hraníc – spoločnej Európskej republiky.

NEZREALIZOVALI SME

 

 

NOC DIVADIEL 2018, 17. 11. 2018

Noc divadiel 2018 je venovaná 100. výročiu vzniku Československa a spolupráci českých a slovenských divadiel. V garancii Divadelného ústavu v Bratislave.

ZREALIZOVALO SA. V KOMORNEJ ATMOSFÉRE PRIATEĽOV FESTIVALU SME UVIEDLI DOKUMENT Z BÁBKARSKEJ BYSTRICE TOUR 2018. 

 

 

SPOLUPRÁCA S RÓMSKYMI KOMUNITNÝMI CENTRAMI

V rámci festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018 sme nadviazali spoluprácu s tromi komunitnými centrami v BBSK – KC Romano Jilo Zvolen, KC Stará Kremnička, KC KARI. V kooperácii s Marošom Baloghom (Úrad splnomocnenca vlády pre rómsku menšinu) pripravujeme projekt na udržanie spolupráce s RKC počas celej sezóny. Uchádzame sa o podporu z Ministerstva vnútra SR.

NEZREALIZOVANÉ. PROJEKT NEBOL PODPORENÝ MV SR.

 

 

ANTIVALENTIN V DIVADLE, 14.2.2019

Inscenované čítanie z kultovej knihy Eve Ensler Vagína monológy. Čítalo 14 žien rôzneho veku, profesie, herečky, neherečky. V rámci hnutia V-Day.

Koncept: Iveta Škripková

ZREALIZOVANÉ