Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

 

Divadelná sezóna 2020/2021

 

(Tento plán sme vytvorili do 15.9. 2020, uverejňujeme ho v pôvodnom rozsahu. Od 1. 10 došlo k celoslovenským opatreniam týkajúcim sa obmedzení hromadných podujatí, vrátane kultúry. Uvidíme, čo  sa nám podarí a ako, v akom časovom horizonte, zrealizovať. Držme si, nám všetkým palce.)

 

 

Nová divadelná sezóna sa vo väčšine divadiel už začína, a všetci a všetky potichu veríme, že dopadne lepšie ako tá posledná, počas ktorej sa divadlá odmlčali na štyri mesiace.                             

Samozrejme, nikto z nás nevie predpovedať, ako to dopadne (vzhľadom na stále prebiehajúce pandemické opatrenia v našom živote a neustále ohrozenia), ale aj tak sa tešíme na premiéry, na hranie a na naše publikum v Roku slovenského divadla! 

Táto sezóna je výročná. Šesťdesiata. Bábkové divadlo v Banskej Bystrici tvorí a existuje už šesťdesiat rokov. Prežilo dve veľké politické zmeny, dve náročné sťahovania a mnohé radostné, i menej radostné, udalosti. Počas tých rokov pripravilo 255 premiér, ktoré malo možnosť vidieť približne 2 370 tisíc divákov a diváčok. Inscenácie a projekty pripravili desiatky tvorivých tímov a hostí/hostiek zo Slovenska a zahraničia (CZ, PL, DE, HU atď.) 

 

Radi by sme si toto výročie pripomenuli a prostredníctvom rôznych našich divadelných a para divadelných akcií sa pristavili. Počas celej sezóny sa chceme venovať rôznym témam súvisiacim s týmto výročím a vyberať, oprašovať z pamäte, čo bolo a je dôležité na tvorbe tohto divadla. Aký zmysel má, že divadlo existuje. Akí ľudia a osobnosti sa skrývali za 60. rokmi činnosti divadla.

 

Túto sezónu začíname, podobne ako mnohé iné divadlá, odloženou premiérou. Rozprávkou o tajomstvách stromov Šepoty lesa pre deti od 2 rokov z dielne poľského tímu pod vedením režisérky Honoraty Mikosza.

Táto premiéra mala byť uvedená 15. marca 2020, ale po vyhlásení opatrení 10. marca, sa premiéra presunula.  

 

Do konca divadelnej sezóny plánujeme uviesť ešte štyri tituly a súbežne viaceré tematické zastavenia pri významných udalostiach 60. rokov divadla.

Rovnako pripravujeme viaceré nové projekty zamerané na rôzne vekové kategórie našich divákov/diváčok. Medzi iným, ten najdôležitejší – Festival Bábkarská Bystrica 2020 (10.- 13. december 2020).

 

 

  • PRVÉ HĽADANIE

JOZEF MOKOŠ HRA                                                                                                                                                              

Klauniáda o dvoch lenivých kocúroch a šikovnej myške.
Réžia : Marián Pecko (október 2020)
Z verejných zdrojov podporil FPU, s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Pri príležitosti 60. výročia sme sa zámerne rozhodli pre titul z autorskej dielne Jozefa Mokoša, ktorý formoval dramaturgiu Krajského bábkového divadla v 60.- 70. rokoch minulého storočia. (Titul mal vzniknúť v predchádzajúcej sezóne.)

Po dlhšom čase sa v našom repertoári objaví klauniáda. V 70. rokoch KBD vytvorilo viacero pozoruhodných inscenácií v hlavnej úlohe s klaunom. (Napr. Najmenšia manéž na svete, Gašparkove dobrodružstvá, Malé klauniády. Botafogo, hrdina rovnomenných pôvodných hier Ľubomíra Feldeka, je takisto typom klauna, i keď bábkovým.) Chuť nachádzať radosť v živote a v umení je rovnako dôležitá, ako bývala predtým. Dnes sa často stretávame s požiadavkou na zábavu. S preferovaním a očakávaním predovšetkým divadelného rozptýlenia. Domnievame sa, že inštitucionálne divadlo fungujúce z verejno-právnych zdrojov nemá ponúkať lacnú zábavu a krátkodobý smiech vyvolaný banalitou príbehu, zápletky alebo hrubým fyzickým, či slovným konaním. Smiech a radosť patria ku hre a hra je tvorivou stavbou divadla. O dôležitosti hry v tvorbe pre deti a význame tvorivosti v hre uvažovali aj naši predchodcovia/predchodkyne v KBD v 70. rokoch. Zvolili si líniu hravej dramaturgie v programe pre deti. K tomuto odkazu sa pripájame aj my. Výberom titulu a renesanciou radosti v divadle.

 

Súbežne s premiérou ponúkneme v priestoroch divadla PRVÉ DIVADELNÉ HĽADANIE. (vernisáž výstavy 18. 10. o 17. 30 hod., výstava trvá do konca sezóny 20/21).

Prvé divadelné hľadanie je výstavou fotografií, plagátov a bulletinov z rokov 1960 – 1985. Z časov, keď bábkové divadlo vzniklo ako posledné z bábkových divadiel v bývalom Československu. Je pripomenutím ľudí, tvorcov a tvorkýň, hercov a herečiek, ktorí a ktoré vtedy boli pri tom. Koláž uskutočňujeme v spolupráci s LHM v Banskej Bystrici.

 

Prvý scénický rozhovor s pozvanými hosťami/hostkami z obdobia 1960-1985. Aké bolo Krajské bábkové divadlo? (november 2020)

 

  • DRUHÉ HĽADANIE

DG 20/60 : DIVADLO NA KONCI SVETA. 

Postfaktický kabaret zo súčasnosti. Hypnotické bábkové antivirové mystérium.
Réžia : Marián Pecko.

Pre mladých ľudí a dospelých. Pri príležitosti 60. výročia. (december 2020)   

 

Z verejných zdrojov podporil FPU, s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Druhý cyklus výstavy DRUHÉ DIVADELNÉ HĽADANIE (od 10. 12. do konca sezóny 20/21). Výstava fotografií, plagátov a bulletinov z rokov 1985 - 2005, z tvorivého obdobia po zamatovej revolúcií. Premeny divadla. Pripomenutie ľudí, tvorcov a tvorkýň, hercov a herečiek, ktorí a ktoré v danom období ladili divadelný program na Rázcestí. Koláž uskutočňujeme v spolupráci s LHM v Banskej Bystrici.

Druhý scénický rozhovor s pozvanými hosťami/hostkami z obdobia 1985 – 2005. Premena KBD na BDNR (január 2021).

      

  • TRETIE HĽADANIE  

Baby friendly (pracovný názov)                                                                                                                              

Pre mladých ľudí a dospelých.

Performancia (nielen) pre budúce mamičky.                                                                                                                                     

Réžia: Iva Š. (február/marec 2021)

Reštart ženského divadla. A znovu. Téma veľmi aktuálna. Krásna a bizarná. Mamy a dieťatko. My všetci a všetky a ten dar pre nás/v nás. Emotívne o tom, čo je najkrajšie a najťažšie na zázraku zvanom – baby.

 

Tretí cyklus výstavy TRETIE DIVADELNÉ HĽADANIE. Výstava fotografií, plagátov a bulletinov z rokov 2000 - 2017, z tvorivého obdobia rodovo citlivých projektov a činnosti štúdia T.W.I.G.A. Pripomenutie ľudí, tvorcov a tvorkýň, hercov a herečiek, ktorí a ktoré v danom období vytvárali progresívny ženský a feministický program na Rázcestí (marec 2020, výstava trvá do konca divadelnej sezóny 20/21).

Tretí scénický rozhovor s pozvanými hosťami/hostkami z obdobia rodovo citlivého divadla a štúdia T. W. I. G. A. (marec 2021).

 

  • ŠTVRTÉ HĽADANIE

Eveline Daciute, Aušra Kiudiulaite  Šťastie je líška.

Pre deti od 4 rokov. (apríl 2021)                                                                                                                                                          
Réžia: Veronika Trokšiarová a. h.

Adaptácia obľúbenej a ocenenej knihy o súčasných deťoch, pre súčasné deti. Poetické príbehy o hľadaní šťastia malého chlapca, ktorý sa so svojou rodinou nečakane presťahoval do nového mesta. Pozvanie na hosťovanie prijala absolventka réžie a dramaturgie VŠMU, Katedry bábkarskej tvorby, Veronika Trokšiarová so svojím tímom. Týmto zastavením, okrem krásneho príbehu pre deti, pokračujeme v tendencii spolupracovať s mladými absolventmi/absolventkami umeleckých škôl a dať priestor pre výpoveď najmladšej generácii v oblasti tvorby pre deti. Táto tendencia je líniou trvale prítomnou v dramaturgii BDNR. Divadlo ňou sleduje, okrem priestoru pre individuálne príležitosti mladých absolventov/absolventiek, súčasne aj možnosti tvorivých osviežení a (anti)generačnej spolupráce.

 

Štvrtý cyklus výstavy ŠTVRTÉ DIVADELNÉ HĽADANIE. Výstava fotografií, plagátov a bulletinov prvých pokusov mladých tvorcov/tvorkýň v rôznorodých oblastiach spolupráce za posledných dvadsať rokov činnosti divadla. Napr. Viliam Dočolomanský, Martin Geišberg, Juraj Haško, Katarína Máliková a ďalší.

Štvrtý scénický rozhovor s pozvanými hosťami/hostkami. Premena BDNR, perspektívy (máj 2021).

 

is

(24. 9. 2020 a 30. 9. 2020)