Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN


 

Október sa v našom divadle niesol v najrôznorodejších témach. 
Festival Bábkarská Bystrica nadviazal na úspechy zo septembra, kedy riaditeľka BDNR prebrala v Bruseli ocenenie Laureat EFFE. Tentokrát festival ocenili domáci divadelní teoretici a teoretičky a Bábkarská Bystrica zabodovala v rámci ocenení sezóny DOSKY 2017. Zároveň členovia a členky umeleckého súboru získali prémie za svoju tvorivú činnosť. 

V plnom prúde sú prípravy na premiéru pre dospelých Európa v korešpondencii, ktorú s plným hereckým ansámblom pripravuje režisér Marián Pecko. 

 

O týchto a iných radostiach z bežného divadelného života sa s vami podelíme v našich Zvestiach.

 

Listujte...

 
 RIADITEĽKA ODPOVEDÁ
 

RTVS a otázky týkajúce sa kultúry v kraji

Dňa 26. 9. sa na požiadanie RTVS konalo v BDNR natáčanie krátkeho šotu ohľadom situácie kultúry v Banskobystrickom kraji. Kto sleduje správy RTVS vie, že koncom septembra a začiatkom októbra sa spravodajské tímy venovali krajom a výsledkom riadenia samospráv za posledné volebné obdobie v rôznych oblastiach. Jednou z nich bola aj téma o kultúre v kraji.  V natočenom šote o kultúre v BBSK zaznelo veľmi málo z toho, v akej situácii sa nachádzajú kultúrne inštitúcie v  tomto kraji. Problémom môže byť čas, za ktorý treba do spravodajstva zhrnúť podstatné fakty a javy, a to v priebehu 1 a pol minúty. Redaktorka RTVS, p. Tuková, mi poslala tri kľúčové otázky. Keďže nebol priestor a čas odpovedať na tieto otázky v médiách, odpovedám v našich Zvestiach.

 

Viac:  TU.

 
 OCENENIA
 

DOSKY 2017 pre Bábkarskú Bystricu

 

Anketu DOSKY vyhlasuje Asociácia súčasného divadla v spolupráci so Slovenským centrom AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov. Ceny DOSKY sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku. V tomto roku sa po prvýkrát udelila Mimoriadna cena Asociácie súčasného divadla za projekt, ktorý si získal výraznú podporu hlasujúcich, avšak sa nedal zaradiť ani do jednej z existujúcich kategórií. 

 

Viac TU.

_________________________________________________________________________________

Nominácia Nadácie Tatra Banky pre Mariána Pecka

 

Nadácia Tatra banky už 22 rokov každoročne oceňuje najvýraznejšie osobnosti, ktoré svojim dielom v poslednom roku prispeli k rozvoju slovenského umenia, vo filme, literatúre, hudbe, na divadelnej scéne alebo vo výtvarnom umení. Od vzniku ocenenia získalo Cenu Nadácie 63 osobností a 25 mladých tvorcov/kýň v kategórii Mladý tvorca. 

 

Viac TU. 

_________________________________________________________________________________

Prémie Literárneho fondu pre umelecký súbor BDNR

 

Literárny fond aj tento rok udeľoval Ceny a Prémie v oblasti divadla, rozhlasovej a zábavnej tvorby. Členovia a členky umeleckého súboru BDNR sú pravidelnými laureátmi Prémií Litfondu, za herecké interpretácie, dramatickú/scenáristickú a režijnú tvorbu.

 

Viac: TU.

 

 
LISTOVÝ NOVEMBER
 
   

Európa v korešpondencii 
PREMIÉRA!!!

 

Poslednou premiérou pre dospelých v našom divadle bolo Babie leto, premiérované v apríli 2017. Najbližšia premiéra pre dospelých nás čaká o dva týždne. Pripravte sa na európsky zážitok... 

 

Viac TU.

_________________________________________________________________________________

Zalistuj si v Európe 
NOC DIVADIEL 2017

 

Od začiatku sezóny 17/18 sme uviedli už dva kvízové dni. V stredu 18. 10. v premiére kvíz pre dospelých Zalistuj si v Európe, tematicky sa viažúci k pripravovanej inscenácii Európa v korešpondencii. V nedeľu 29. 10. to bolo popoludnie pre rodiny a kvíz Čo /ne/viete o Utorku?, ktorý odhaľoval zaujímavosti z prostredia našej poslednej inscenácie pre deti Nádherný Utorok. 
V kvízovaní pokračujeme aj v rámci novembrovej Noci divadiel 2017.

 

Viac: TU.

 
 DIVADELNÝ FJÚČR (november, december)
 

Zmeny v obsadeniach repertoárových inscenácií

 

Vzhľadom na personálne zmeny v umeleckom súbore, ktoré sme avizovali v predchádzajúcich Zvestiach, sa v priebehu októbra intenzívne preobsadzovalo. V preobsazdovacích skúškach pokračujeme aj v priebehu novembra.   

 

Viac: TU. 

_________________________________________________________________________________

Vianoce s divadlom

 

Od 2. do 17. decembra sme pripravili program vianočných predstavení pre školské kolektívy a firmy. Pre všetkých, ktorí chcú obdarovať svoje deti i samých seba príchodom divadelného Mikuláša, je u nás pripravená pestrá ponuka predstavení v priestoroch divadla i mimo neho.  

 

 Viac: TU.

 

 
 BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR 2018, Dvojitý impulz
 

 

Granty

 

Vo štvrtok 19. októbra sme podali grant so žiadosťou o finančnú podporu 21. ročníka festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018, Dvojitý impulz, v rámci výzvy na Veľké podujatia a festivaly Fondu na podporu umenia. 
Na konci októbra sme do podateľne mesta BB adresovali žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu mesta. Účelom dotácie ma byť prológ festivalu, predfestivalové podujatia venované Bystričanom a Bystričankým pod názvom "Nezabudnime na divadlo!". 

 

NÁJDETE NÁS AJ NA: 

               

Zvesti pripravili: Monika Tatarková

Iveta Škripková
Foto: Dodo Šamaj

Publikované: 3.11. 2017

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ

    SKUTECKÉHO 14, BANSKÁ BYSTRICA

Tel.: +421 48 41 25 513
www.bdnr.sk, bdnr@bdnr.sk

Rezervácia vstupeniek:

e-mailom: vstupenky@bdnr.sk.
telefonicky: +421 48 41 25 513
online: www.ticket-art.sk.

Každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod.
Hodinu pred každým verejným predstavením.